f Inspiratie event Smart Industry 4U
Smart Industry 4U
Meld u aan
Smart Industry 4U
Inspiratie event

18 januari 2018
#OpPapendal, Arnhem
link magazine logo


“Smart Industry” is als concept een aanjager van innovatie en evolutie; daarover is iedereen het eens. De tijd is rijp om concreet te maken wat Smart Industry in de praktijk voor u als klant betekent en oplevert.

Vanuit dat bewustzijn is een bijzonder initiatief ontstaan. Vijf unieke bedrijven slaan de handen ineen met één gezamenlijke gedachte en passie: smart automation-oplossingen ontwikkelen én realiseren!

Met elkaar bieden wij onbeperkte mogelijkheden op het gebied van Smart Engineering, Smart Manufacturing en Smart Customization. Samen met u overwinnen wij grenzen om echte productie-innovaties mogelijk te maken.

“Smart Industry 4U”

MCA Stamhuis – EPLAN – DEMCON – itsme – Festo

Sprekers en Workshops


Wat kan Smart Industry voor u betekenen?
Wij bieden u echte cases, en beginpunt én een nuchtere kijk. En dat in 1 dag!

Inspiratie event Smart Industry 4U
Tijd om concreet aan de slag te gaan!
18 januari 2018
14.00 uur I #OpPapendal Arnhem
Dagvoorzitter: Martin van Zaalen, Link Magazine


Sprekers | Inspiratie opdoen

Fred van Houten

Fred van Houten

Samenwerken in de industriële keten

Inge Mink

Inge Mink

Industry 4.0, wat is het geheim van bedrijven die het goed doen?

Lees meer
Inge Mink neemt groeiende ondernemers hun werkgeverstaken uit handen, zodat zij zich ten volle kunnen richten op het uitbouwen van hun ondernemingsdroom. Als uitvoerend manager werkt zij ter plekke met de ondernemer mee en neemt zij het team mee in de veranderingen die met groei gepaard gaan.
In deze rol is zij een full-time verwonderaar, die altijd nieuwsgierig is naar de psychologie achter de mens en zijn gedrag in relatie tot zijn werk. Inge schrijft hier vanuit haar psychologische achtergrond inspirerende blogs over en treedt op als spreker op het gebied van verandermanagement.

Workshops | Voorbeelden uit de praktijk

Niels Spiegelenberg

Niels Spiegelenberg

Hollander Techniek

Smart customization, smart engineering en smart manufacturing in praktijk brengen binnen de besturingstechniek

Lees meer
Generiek en toch klant specifiek daar draait het om bij Smart Customization, hoe en waarom we dit al sinds 2012 doen bij Hollander Techniek zal Niels Spiegelenberg tijdens zijn sessie vertellen. Hier zal hij u meenemen in het volledige traject van begin tot nu waarbij niet alleen de techniek centraal staat.
Maren Vos

Maren Vos

TU Eindhoven

Wat is het effect van een (Smart) Customization strategie op de samenwerking tussen mensen binnen je bedrijf en op de bedrijfsperformance?

Lees meer
AiO/ Doctoral Researcher at Eindhoven University of Technology - Industrial Engineering & Innovation sciences.
Als je mee wilt met Smart Industry en waarde wil creëren voor je klant, moet je eigenlijk altijd wel met Smart Customization aan de gang. Maar wat is eigenlijk het effect hiervan?
Maren heeft hier haar meest recente onderzoek naar verricht en zal in connectie met de deelnemers van deze parallelsessie de uitkomsten toelichten en verrijken.
Johan Schaars

Johan Schaars

Svedex

Smart manufacturing & customization

Lees meer
Johan Schaars staat als voormalig directeur bij Svedex aan de basis voor de huidige successen van het bedrijf. Hij maakte samen met zijn team van Svedex in Nederland de toonaangevende producent van binnendeuren voor woningen: op klantspecificatie gemaakt en on-time geleverd. Smart customization avant la lettre.
In zijn bijdrage “Smart manufacturing & customization” vertelt Johan Schaars over zijn aanpak en de uitdagingen die hij ontmoette. Een heel concrete sessie met veel praktische informatie voor ieder die zijn processen slimmer en klantspecifieker wil maken.
Marc van der Kallen

Marc van der Kallen

Van Riet Material Handling Systems

Smart Industry doorvoeren in de processen van je organisatie

fresenius kabi

Fresenius-Kabi

Smart Industry, geen woorden maar daden.

Lees meer
Fresenius-Kabi is een producent van disposables voor bloedtransfusie. In Nederland is het kenniscentrum en de productie gevestigd in Emmer-Compascuum. Om de internationale concurrentie aan te kunnen zal er een Smart factory moeten worden ontwikkeld de komende jaren. De vraagstelling hierbij is gericht op het flexibel kunnen produceren in kleine batches, waarbij korte omsteltijden noodzakelijk zijn. Er is hier gekozen om samen met een aantal partners een plan te maken voor deze Smart Factory. Dit plan is de leidraad om te komen tot de ontwikkeling van een Smart Factory in de komende jaren. De partners die hieraan mee hebben gedaan zijn ESPS, Z-Tech en Symbol. Al deze partners hebben hun kennis en expertise ingebracht om samen een concept neer te zetten dat toekomst bestendig is en in fases kan worden uitgevoerd. Met dit consortium worden echte concrete stappen gezet om te komen tot een Smart Factory. Een dergelijk consortium is noodzakelijk om het brede scala aan uitdaging op zowel technisch als procesmatig vlak aan te kunnen. Op deze consortiumvorming en de aanpak binnen dit project zal ook worden ingegaan.
Smart Industry 4U inspiratie event

Bekijk het programma  
13.30-14.00 Inloop
14.00-14.10 Welkomstwoord door Martin van Zaalen, Link Magazine
14.10-14.55 Lezing Fred van Houten, Professor Smart Industry
15:00-15.35 Parallesessie I
15.35-15.50 Workshopronde 1
15.50-16.25 Workshopronde 2
16.30-17.00 Lezing Inge Mink, Verandercoach
17:00 Netwerkborrel
Wanneer? Hoelaat? Waar? Adres?
18 januari 2018 14:00 uur I #OpPapendal Arnhem Papendallaan 3, Arnhem